Lidmaatschap

 

Tien jaar garantie

NRK Daklicht behartigt de belangen van zes lichtkoepel- en lichtstraatfabrikanten die gezamenlijk zeventig procent van de Nederlandse markt in handen hebben.
Zij geven tien jaar garantie af op alle geleverde producten. Dat geeft zekerheid ten aanzien van weersbestendigheid, lichtdoorlating, waterdichtheid en functionaliteit.

 

Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Kwaliteit

Marktontwikkelingen

De producten van de leden van NRK Daklicht zijn duurzaam, onderhoudsarm en hebben een lange levensduur, zij voldoen aan EU-eisen en CE-normen. De brancheorganisatie heeft de afgelopen jaren aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkelingen in de markt, niet alleen in Nederland maar ook op Europees niveau. Wie de A-merk leveranciers inschakelt, weet zich verzekerd van gedegen advies- en ontwerpkwaliteit.

MRPI-blad

Het positieve milieuprofiel van kunststof lichtstraten en lichtkoepels is vastgelegd in het MRPI©-blad van de onafhankelijke stichting MRPI. Dat geeft beslissers in de bouw op relatief eenvoudige manier een eerlijk beeld van het duurzame karakter en de milieueffecten. Demontabel, vrijwel volledige herbruikbaarheid en weinig onderhoud aan daklichtsystemen zijn andere sterke punten. Een gunstig neveneffect is dat besparing op verlichting tot energiereductie leidt.

Europese normering

Op 1 augustus 2009 is de nieuwe Europese norm voor lichtstraten de EN 14963 gepubliceerd. In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan lichtstraten vanaf 1 augustus 2012 moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op de duurzaamheid en thermische en brandeigenschappen van de toegepaste materialen en de waterdichtheid van de gehele constructie. De sterkte-eigenschappen moeten door de producent worden aangetoond, rekening houdend met optredende sneeuw- en windbelastingen volgens EN 1991. Er zijn ook eisen vastgelegd voor het voldoen aan impactbelastingen zoals doorvalveiligheid. Vanaf augustus 2012 moeten alle lichtstraten voldoen aan de EN 14963. Bouwpartners doen er verstandig aan daar rekening mee te houden. De leden van NRK Daklicht voldoen aan deze norm. Klik hier voor meer informatie.

Arbohandboek

De branche heeft veilig werken hoog in het vaandel staan. Vaak wordt op grote hoogtes gewerkt en dan is het van levensbelang om aandacht te besteden aan veiligheidsmiddelen en -maatregelen. Het Arbohandboek voor de montage van lichtstraten is opgesteld in nauwe samenwerking met de Arbeidsinspectie Het Arbohandboek van NRK Daklicht was er zelfs eerder dan de huidige Arbowet. In dit handboek staat helder omschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft, waaraan een aannemer moet voldoen en welke veiligheidsmiddelen minimaal vereist zijn.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Daklicht

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61

E-mail
 

NRK

 
 

© NRK Daklicht 2024