Lidmaatschap

 

Tien jaar garantie

NRK Daklicht behartigt de belangen van zes lichtkoepel- en lichtstraatfabrikanten die gezamenlijk zeventig procent van de Nederlandse markt in handen hebben.
Zij geven tien jaar garantie af op alle geleverde producten. Dat geeft zekerheid ten aanzien van weersbestendigheid, lichtdoorlating, waterdichtheid en functionaliteit.

 

Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Kosten opslag verpakte gevaarlijke stoffen omlaag

De nieuwe PGS 15, de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is een feit. De herziene versie houdt meer rekening met praktijksituaties en kijkt ook meer naar de risico’s. Hierdoor vallen de logistieke kosten voor bedrijven lager uit.

De herziene richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15) heeft even op zich laten wachten, maar is inmiddels verschenen. Dré Mevissen, vertegenwoordiger van de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) en directeur-eigenaar van A4S Mevissen-Consultancy, en Macco Korteweg Maris, VNCI-beleidsmedewerker Logistieke veiligheid en Arbeidsveiligheid, waren intensief betrokken bij de herziening. Volgens hen houdt de nieuwe richtlijn meer rekening met praktijksituaties en kijkt die ook meer naar de risico’s (= kans x effect) en dus niet alleen naar de mogelijke effecten. Dat scheelt vooral in de logistieke kosten.

Geen certificaat nodig
Bedrijven die meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen van de hoogste brandrisicocategorie opslaan, moeten een brandbeveiligingssysteem hebben dat een beginnende brand detecteert en automatisch blust. Een en ander conform een goedgekeurd UPD (uitgangspuntendocument). Tot nu toe controleerde een geaccrediteerd inspectiebureau dat geregeld en gaf een certificaat af als alles voldeed
aan de normen. 

Download het volledige artikel uit het Chemie Magazine, oktober 2016 (auteur: Erik te Roller)

Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Daklicht

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61

E-mail
 

NRK

 
 

© NRK Daklicht 2021