Lidmaatschap

 

Tien jaar garantie

NRK Daklicht behartigt de belangen van zes lichtkoepel- en lichtstraatfabrikanten die gezamenlijk zeventig procent van de Nederlandse markt in handen hebben.
Zij geven tien jaar garantie af op alle geleverde producten. Dat geeft zekerheid ten aanzien van weersbestendigheid, lichtdoorlating, waterdichtheid en functionaliteit.

 

Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Roadmap aanpak pesten op het werk

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Pesten kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij. In het kader van de vierjarige PSA-campagne van SZW, heeft TNO in opdracht van het ministerie de Roadmap voor Ondernemingsraden ontwikkeld.

Het doel van de roadmap is om OR-leden een handvat te bieden wanneer zij pesten op het werk willen aanpakken. Bijvoorbeeld omdat het management maatregelen tegen pestgedrag heeft opgesteld en deze ter instemming aan de OR voorlegt. Of omdat er vragen over of meldingen van pestgedrag vanuit de achterban komen. De roadmap leidt OR-leden stapsgewijs door de verschillende opties en er worden handige tips gegeven om aan de slag te gaan. Ook worden er voorbeelden uit de praktijk gegeven.

Download de roadmap op het Arboportaal


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

Secretariaat NRK Daklicht

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61

E-mail
 

NRK

 
 

© NRK Daklicht 2021